SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Vstup pre tatérov aj so začatím tetovania je o 8:00.

Motív, štýl a umiestnenie súťažného tetovania sú pre každého súťažiaceho ľubovoľné, musí však spadať do jednej z kategórií. Jedno súťažné tetovanie je možné prihlásiť LEN DO JEDNEJ z nasledujúcich kategórií:

1. SMALL TATTOO

- len malé tetovanie do 6x6 cm

- ľubovoľný štýl aj ľubovoľné farby

- zakázané sú veľkostné konfigurácie ako 7x5 cm, 8x4 cm, atď. - veľkosť 6 cm nesmie byť presiahnutá

- deadline o 15:30 (čas na tetovanie je 6,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 16:00

2. LINERWORK

- tetovanie vytvorené výhradne linerom (RL) - tenké aj hrubé

- akákoľvek veľkosť tetovania, štýl a farba

- zakázané je použitie akýchkoľvek ihiel okrem linerov - žiadne magnumy ani shadery (RS)

- povolené sú techniky s linermi ako je stippling (whipshading), dotwork, single needle či farebné linky

- deadline o 15:30 (čas na tetovanie je 6,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 16:00

3. BLACK/BLACK & GREY

- tetovanie vytvorené pomocou čiernej farby, prípadne čiernej farby v kombinácii s tieňovacími farbami či odtieňmi sivej

- tetovanie môže byť  v akejkoľvek veľkosti, štýle, či môže byť použitá akákoľvek technika

- povolené je použitie bielej farby

- môžu sem byť zaradené realistické aj linkové tetovania

- zakázané je použitie akejkoľvek inej farby

- deadline o 18:30 (čas na tetovanie je 9,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 19:00

4. COLOR

- farebné tetovanie na ktoré je použitých minimálne 5 rôznych farieb

- ľubovoľná veľkosť, štýl a technika

- deadline o 18:30 (čas na tetovanie je 9,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 19:00

5. ALTERNATIVE

- kategória známa aj pod názvom individual alebo new wave

- patria sem tetovania, ktoré nespadajú do ostatných kategórií alebo tetovania, ktoré sú mixom viacerých štýlov

- tu je povolené všetko

- ľubovoľná veľkosť, farby aj štýl

- deadline o 18:30 (čas na tetovanie je 9,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 19:00

6. CARTOON

- patrí sem cartoon tematika, anime tematika, kreslené postavičky, herné postavičky, bytosti z rozprávok, atď.

- ľubovoľné farby aj veľkosť

- deadline o 18:30 (čas na tetovanie je 9,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 19:00

7. REALISTIC

- všetky práce v realistickom prevedení

- čiernobiele aj farebné

- ľubovoľné umiestnenie a veľkosť

- deadline o 18:30 (čas na tetovanie je 9,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 19:00

8. NEOTRADITIONAL

- všetky práce, ktoré spadajú do štýlu Neotraditional 

-  hrubé a tenké linky

- farebné prechody, prevažne zemité farby

- deadline o 18:30 (čas na tetovanie je 9,5 hod.)

- prehliadka prác pred porotou a vyhodnotenie začína o 19:00


Každá kategória bude mať troch víťazov - 1.,2. a 3.miesto.


BEST OF SHOW

Na akcii bude vyhlásená ešte jedna cena - BEST OF SHOW - súťažiaci s najväčším počtom bodov zo všetkých. Víťazom BEST OF SHOW sa teda môže stať jeden spomedzi víťazov 1. miest všetkých kategórií.

CENA ORGANIZÁTORA

Túto cenu dostane ľubovoľný súťažiaci tatér, ktorý sa môže, ale aj nemusí umiestniť v niektorej z kategórii. Ocenené bude to tetovanie, ktoré tentokrát nevyberie porota, ale tím organizátorov a bude ho považovať za najlepšie/najoriginálnejšie. 

HLAS VEREJNOSTI

Toto ocenenie bude mať v rukách verejnosť, ktorá sa príde na akciu pozrieť. Každý návštevník dostane pri vstupe hlasovací lístok, do ktorého napíše číslo tatéra, ktorý je jeho favorit a vhodí ho do hlasovacej urny najneskôr do 17:00. Víťazom sa stane tatér s najväčším počtom hlasov od ľudí.